Sandomierz-Kazimierz-Puławy-Czarnolas (2dni)

Wycieczka oprócz walorów krajoznawczych i historycznych będzie mieć także akcenty literackie. Odwiedzimy miejsca związane z Janem Długoszem, Wincentym Kadłubkiem oraz Janem Kochanowskim. 

Dzień1

 • Wyjazd z umówionego miejsca.
 • Zwiedzanie Sandomierza i zabytków miasta: Brama Opatowska, zabytkowy Rynek, Sandomierski Zamek, Dom Długosza, Katedra, Kościół Św. Jakuba. Zwiedzanie zakątków Kazimierza Dolnego i jego zabytków – m.in. Kamienicy Celejowskiej, czas wolny w Kazimierzu Dolnym
 • nocleg

Dzień2

 • Zwiedzanie pałacu Czartoryskich w Puławach oraz parku w stylu angielskim, przejazd do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - zwiedzanie dworku oraz lekcja muzealna poświęcona pisarzowi, zwiedzanie zamku i dworu w miejscowości Janowiec.
 • Powrót w późnych godzinach wieczornych

Świadczenia:

 • Przejazd komfortowym autokarem,
 • Opieka pilota - przewodnika,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja
 • Wszystkie opłaty drogowe i parkingowe

Uwagi:

 • Cena dla grupy 40 osób płacących
 • Cena zawiera bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: zwiedzanie zabytków Sandomierza: Katedra, Zamek, Brama Opatowska, Dom Długosza; kamienica Celejowska oraz zamek i baszta w Kazimierzu Dolnym, pałac i park w Puławach, wstęp i koszty lekcji muzealnej w Muzeum Jana Kochanowskiego, zamek i skansen w Janowcu oraz opłaty za usługi przewodników
 • W pierwszym dniu wyżywienie we własnym zakresie
 • Przedstawiona oferta jest propozycją

Cena: 280 zł os.

Dzień pierwszy:
Przejazd do Sandomierza – historycznego, królewskiego miasta położonego na 7 wzgórzach nad Wisłą gdzie słynna jest Brama Opatowska, Gotycki ratusz, zamek Kazimierzowski, Dom Jana Długosza, Katedra p.w. NMP i bł. Wincentego Kadłubka, Kościół Św. Jakuba jeden z najstarszych kościołów ceglanych w Polsce w stylu romańskim, Collegium Gostomianum-jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce, spichlrz z XVII w. czy wąwóz Królowej Jadwigi (500 m.). W Sandomierzu uwagę zwrócimy nie tylko na zabytki ale także na postać Jana Długosza oraz Wincentego Kadłubka. Jan Długosz to autor licznych publikacji historycznych, w tym najsłynniejszego dzieła Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego), obejmującego historię Polski od czasów najdawniejszych do 1480. W Sandomierzu znajduje się dom w którym przebywał za życia. Obecnie mieści się w nim Muzeum Diecezjalne. Bł. Wincentego Kadłubka, który w Sandomierzu pełnił przez pewien okres funkcję prepozyta kolegiaty, to także ważna postać. Jest autorem liczącego cztery księgi dzieła „Kronika polska”. Po zwiedzeniu Sandomierza przejedziemy do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, zwanego małą „perłą renesansu”. Usytuowany tuż nad brzegiem Wisły słynie niepowtarzalnej atmosfery oraz wielu zabytków. To piękne średniej wielkości miasto, Mekka kulturalna i miejsce wypoczynku wielu artystów. Przyciąga swoim urokiem, charakterystycznym zamkiem i serią spichlerzy pozostałych po dawnych handlowych czasach. Oprócz malowniczo położonych ruin zamku, kościoła i zabytkowej zabudowy centrum miasta zwiedzimy także Kamienicę Celejowską, któranależy do najcenniejszych w Polsce zabytków epoki manieryzmu i która mieści zbiory liczące ponad 5000 eksponatów z dziedziny archeologii, historii, sztuk pięknych, a w szczególności malarstwa z lat 1918-1939, powstałego w kręgu artystycznym prof. Tadeusza Pruszkowskiego. Wzniesiono ją w 1635 roku dla bogatego kupca Bartłomieja Celeja. Niektórzy nazywają ją „Pod Świętym Bartłomiejem” lub Kamienicą Czarną ze względu na ciemną niegdyś barwę tynku. Jednak największą wartością kamienicy jest elewacja główna z ogromną attyką (ponad 1/3 wysokości całej budowli) wypełnioną dekoracją ornamentalną i figuralną. Są to rzeźby patronów fundatora kamienicy -  św. Bartłomieja i św. Jana Chrzciciela oraz figury Chrystusa jako Salvatora Mundi i Matki Boskiej jako Królowej Nieba. Natomiast grzebień attyki zdobią rzeźby fanta- stycznych stworów (bazyliszki, smoki, ptaki), których formy zaczerpnięte są z repertuaru znakomitego rzeźbiarza, Włocha, Santi Gucciego i jego następców. Nocleg w Kazimierzu nad Wisłą.

Dzień drugi: Rozpoczniemy od przejazdu do Puław. Puławy to miasto o bogatej historii i żywych tradycjach kulturowo – naukowych. Zwiedzimy tu okazały zespół pałacowo-parkowy, malowniczo położony na wysokiej skarpie wiślanej. Główne miejsce to pałac Czartoryskich. Wystawa prezentowana w Muzeum ukazuje najważniejsze aspekty dziejów i dziedzictwa kulturowego książąt Czartoryskich oraz skarby z kolekcji Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie. Zbiory przypominają o doniosłej roli mecenatu artystycznego i naukowego tego znakomitego rodu. Prezentują one także życie i osiągnięcia osób bezpośrednio związanych z Puławami w XVIII i na początku XIX w. oraz ukazuje historię rodziny Czartoryskich po roku 1831, kiedy to zmuszeni zostali do opuszczenia swojej rodowej siedziby i udania się na emigrację. Obszerny park w stylu angielskim rozciągający się wokół pałacu zachował wiekowy charakter do dziś. Kilkusetletnie dęby, lipy czy klony tworzą imponujące aleje oraz ocieniają romantyczne pieczary, mostki, bramy i głazy. Znajdują się tu także piękne zabytki klasycystyczne jak Pałac Marynki, Domek Grecki i Gotycki, słynna świątynia Sybilli czy Brama Rzymska. Kolejnym przystankiem będzie Czarnolas. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie jest niemal obowiązkowym punktem wycieczek szkolnych. Klasycystyczny dworek z XIX w. (pierwotny nie zachował się) w którym ma siedzibę muzeum. Zgromadzono tu eksponaty związane z życiem i twórczością Jana z Czarnolasu oraz epoką, w której tworzył. W ramach wycieczki odbędzie się tu także lekcja muzealna poświęcona poecie. W drodze powrotnej zatrzymamy się by zwiedzić potężny zamek w Janowcu z XVI w. leżący po drugiej stronie Wisły od Kazimierza oraz zespół dworski złożony z kilku budynków przeniesionych z terenów Lubelszczyzny, stanowiący mały skansen. Zamek w Janowcu nad Wisłą jest jednym z oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. To zamek bastejowy, wzniesiony na początku XVI wieku i rozbudowywany do XVIII wieku, był siedzibą magnackich rodów Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. Z jego budową związani są wybitni architekci i rzeźbiarze: Santi Gucci Fiorentino, Giovanni Battista Falconi i Tylman z Gameren. Muzeum Nadwiślańskie przeprowadziło zabezpieczenie ruiny i dokonało częściowej odbudowy zamku. Atrakcją dla turystów są wielopoziomowe krużganki, z których rozlegają się piękne widoki na dziedziniec zamkowy i dolinę Wisły. Obok zamku w niewielkim skansenie zwiedzimy również Dwór z Moniak wybudowany w latach 1760-1770 z regularnym ukształtowaniem wnętrza charakterystycznym dla dworów z drugiej połowy XVIII wieku. Obok dworu znajdują się zabytkowe budynki gospodarcze jak spichlerze czy lamus XIX w.