Zamki Jury Krakowsko-Częstochowskiej 1

Podczas jednodniowego wyjazdu zwiedzimy trzy zamki leżące w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zamek Ojców, zamek Pieskowa Skała, który zwiedzimy wewnątrz oraz zamek Rabsztyn. Poznamy także Pustynię Błędowską.

Dzień 1

 • Wyjazd z umówionego miejsca.
 • Zwiedzanie zamków w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej: zamku w Ojcowie (wejście), przejście obok Maczugi Herkulesa, zwiedzanie zamku w Pieskowej Skale (wejście – zwiedzanie wnętrz i wystawy: Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej), przejazd do zamku Rabsztyn,  przystanek przy pustyni błędowskiej – punkt widokowy. 
 • Powrót w godzinach wieczornych

Świadczenia:

 • Przejazd komfortowym autokarem,
 • Opieka pilota - przewodnika,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Wszystkie opłaty drogowe i parkingowe

Uwagi:

 • Cena dla grupy 40 osób płacących
 • Wyżywienie we własnym zakresie
 • Cena zawiera bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: zamek Pieskowa Skała, zamek Ojców, zamek Rabsztyn (zamknięty ze względu na prace remontowe do końca 2020 r. - zwiedzanie z zewnątrz), opłaty za usługi przewodników
 • Przedstawiona oferta jest propozycją

Cena: 95 zł os.

Celem wycieczki jest zwiedzenie najbardziej malowniczych i najciekawszych zamków położonych południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jura Krakowsko-Częstochowska to obszar w Polsce południowej, który rozciąga się od Częstochowy na północy, przez Ogrodzieniec aż po Kraków. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce w którym rodziła się nasza historia i kultura. Jej krajobraz jest bardzo charakterystyczny. Pośród pagórków porośniętych lasami, na trawiastych terenach pełno jest malowniczych wapiennych, wystających w górę w nieregularnych kształtach ostańców. Najciekawszą i najbardziej atrakcyjną rzeczą przyciągającą turystów są zamki jurajskie. Prawie wszystkie warownie wybudowane zostały w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego dla obrony obszarów przygranicznych. Na całym szlaku jest w sumie 16 obiektów lecz większość z nich pozostaje w ruinie. Podczas wycieczki zwiedzimy trzy zamki i wejdziemy na ich dziedzińce w tym najbardziej znany i zachowany w całości zamek w Pieskowej Skale, w którym zobaczymy wnętrza oraz wystawę: Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej.

Zamek Ojców: Znajdują się na Górze Zamkowej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Zamek wzniesiono na polecenie Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV w. Do zwiedzania mamy basztę (z bramą) w której znajduje się makieta zamku i wystawa p.t. „Dzieje zamku ojcowskiego” oraz dziedziniec wokół którego można zobaczyć pozostałości murów obronnych. Ze wzgórza zamkowego roztacza się piękny widok na Dolinę Prądnika. Tradycja głosi, że nazwa warowni, w swej pierwotnej formie brzmiąca Ociec, została nadana przez samego króla, na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca, Władysława Łokietka.

Zamek Pieskowa Skała: Podobnie jak zamek w Ojcowie, był ważnym ogniwem obronnych budowli, które strzegły drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Zamek zachował się w całości. Razem z parkiem i ogrodem przyzamkowym tworzy piękną całość z malowniczymi widokami rozciągającymi się z jego murów obronnych. Wybudowany przez Kazimierza Wielkiego w pierwszej połowie XIV w. Po raz pierwszy wzmiankowany jest jako Peskenstein w dokumencie wydanym w 1315 r. przez Władysława Łokietka. Dziś należy do nielicznej grupy zabytków polskiego Odrodzenia i jest udostępniany do zwiedzania. Jest jedną z największych atrakcji turystycznych na Szlaku Orlich Gniazd i Ojcowskiego Parku Narodowego. W XVI w. gotycki zamek przekształcono w renesansową rezydencję, a za czasów Michała Zebrzydowskiego dobudowano system fortyfikacji bastionowych. W czasie potopu szwedzkiego (1655 r.) zamek został zniszczony, zaś w 1718 r. uległ pożarowi. Odbudowano go jako siedzibę rodu Wielopolskich w 1768 r. Największe atrakcje zamku to wspaniały ogród widoczny z dziedzińca, wystawy sztuki i malarstwa prezentowane w komnatach, wystawa: Historia Pieskowej Skały, taras widokowy w jednym z bastionów, piękny dwupiętrowy arkadowy dziedziniec zamku renesansowego, wzorowany na wawelskim, otoczony krużgankami z wysuniętą loggią wraz z 21 maszkaronami czyli stylizowanymi wizerunkami ludzkimi i zwierzęcymi czy głęboka na 40 m studnia. Nieopodal zamku widoczna z okiem znajduje się Maczuga Herkulesa. Maczuga to ostaniec wapienny, który oparł się siłom erozyjnym i przybierał kształt przypominający maczugę. Jego wysokość sięga 25 metrów.

Zamek Rabsztyn:  Zamek w Rabsztynie istnieje od drugiej połowy XIII wieku, gdzie na szczycie skały zbudowano zamek górny, a nieco później wybudowano kamienną wieżę obronną. Nie wiadomo kto zbudował tę najstarszą część zamku – prawdopodobnie był to małopolski ród rycerski Toporczyków z Morawicy lub jak podają inne hipotezy początki zamku wiążą się z działalnością króla Wacława II lub biskupa krakowskiego Jana Muskaty. Zamek pozostaje ruiną lecz jest systematycznie odnawiany i rekonstruowany – obecnie można już zwiedzać niektóre pomieszczenia i wyjść na wieżę widokową. Podobnie, jak w innych tego typu obiektach, w zamku mieściły się zapewne: więzienie, zbrojownia, spichlerz i pomieszczenie mieszkalne. Podczas prac archeologicznych natrafiono na dobrze zachowaną podstawę ołtarza z zamkowej kaplicy, posadzkę z glazurowanych płytek ceramicznych oraz pozostałości pieca hypokaustycznego, którym ogrzewano zamek. Ponieważ zamek górny na szczycie skały był niewielki, już w XIV wieku u stóp skały powstał zamek średni z budynkami mieszkalnymi, dziedzińcem i bramą w murze broniącym zamku od strony wschodniej. Zamek kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Jednym z największych rodów który zarządzał zamkiem to ród Leliwitów – Melsztyńskich czy później po 1515 r. Bonerów, kiedy zamek otrzymał Jan Boner (Bonar), bankier króla Zygmunta Starego. Bonerowie przebudowali zamek, który uzyskał kształt renesansowej rezydencji mieszkalno-obronnej. Dalszą przebudowę prowadził marszałek wielki koronny Mikołaj Wolski, który na miejscu części murów i zamku dolnego wzniósł renesansowy pałac. Za czasów starosty rabsztyńskiego, marszałka wielkiego koronnego Zygmunta Gonzagi Myszkowskiego zamek liczył prawie 40 pokoi. Jednak świetność Rabsztyna nie trwała długo. W 1657 r. zamek został spalony przez Szwedów. Po Potopie zamek został tylko częściowo odbudowany ze zniszczeń lecz wkrótce opuszczony. Obecnie zamek jest udostępniony do ruchu turystycznego. odgruzowano piwnicę pod bramą wjazdową i naprawiono jej sklepienie, uzupełniono i odtworzono część murów, wybudowano drewniane mosty nad fosą i przed bramą, a także odbudowano węzeł bramny i wykonano zabezpieczenie konstrukcyjne murów zamku. W pomieszczeniu na piętrze bramy urządzono niewielką ekspozycję poświęconą historii zamku. W latach 2012-14 zrekonstruowano część murów zamku górnego i wieży, gdzie powstał taras widokowy. Wykonano także iluminację zamku.