Dla historyków - Ziemia Sandomierska (2 dni)

Ziemia sandomierska skrywa wiele unikalnych zabytków bez zobaczenia i poznania których trudno mieć pełne wyobrażenie o historii Polski. Już w pierwszym dniu przystankiem będzie Wiślica, która istnieje od co najmniej IX w, gdzie znajduje się słynna i unikatowa Płyta Orantów. Kolejno zwiedzimy równie ciekawe i wartościowe miejsca, związane z wczesnym średniowieczem i państwem Piastów na ziemiach południowych Polski, gdzie nie zabraknie elementów romańskich. Będzie to Jędrzejów i najstarsze opactwo cystersów w Polsce, Chęciny z zamkiem królewskim Władysława Łokietka z przełomu XIII i XIV wieku czy Opatów, gdzie Kolegiata św. Marcina zbudowana w stylu romańskim w 2006 r. obchodziła 800-lecie nadania statusu kolegiaty. Wycieczkę wzbogacimy również o pięknie zachowany renesansowy pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, zamek Krzyżtopór - wspaniałą kiedyś fortecę Krzysztofa Ossolińskiego oraz królewskie miasto Sandomierz.


Dzień1

 • Wyjazd z umówionego miejsca wcześnie rano.
 • zwiedzanie Kolegiaty p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIV w. w podziemiach której znajduje się unikatowa Płyta Orantów oraz Domu Jana Długosza - obecnie muzeum parafialnego, zwiedzanie najstarszego w Polsce opactwa Cystersów oraz muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie. Zwiedzanie zamku w Chęcinach oraz Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.
 • nocleg

Dzień2

 • Wczesny wyjazd po śniadaniu.
 • Zwiedzanie klasztoru św. Krzyża na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich, zwiedzanie Kolegiaty św. Marcina w Opatowie- świątyni w stylu romańskim pochodzącej z II poł. XII w. Zwiedzanie zamku Krzyżtopór w Ujeździe oraz zabytków królewskiego miasta Sandomierz, czas wolny w centrum.
 • Droga powrotna

Świadczenia:

 • Przejazd komfortowym autokarem,
 • Opieka pilota - przewodnika,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja
 • Wszystkie opłaty drogowe i parkingowe

Uwagi:

 • Cena dla grupy 40 osób płacących
 • Cena zawiera bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usługi przewodników
 • W pierwszym dniu wyżywienie we własnym zakresie
 • Przedstawiona oferta jest propozycją


Cena: 280 zł os.

Wiślica to jedna z najstarszych miejscowości w Polsce. Powstała jeszcze przed powstaniem państwa polskiego. Około 990 roku gród trafił od Wiślan w ręce Polan. Wiślica stała się w tym czasie obok Krakowa i Sandomierza jednym z najważniejszych ośrodków administracyjnych w Małopolsce. Zwiedzimy tu Kolegiatę p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, którą zaczęto budować ok. połowy XIV w. Nad południowym wejściem do świątyni umieszczona jest płaskorzeźba, przedstawiająca Kazimierza Wielkiego z modelem kolegiaty, klęczącego przed Madonną z Dzieciątkiem. Na ścianach widoczne są polichromia rusko-bizantyjskie z końca XIV w. W ołtarzu głównym umieszczona jest wczesnogotycka (ok.1300 r.) kamienna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem tzw. Łokietkowej. W podziemiach znajdują się relikty dwóch wcześniejszych romańskich kościołów datowanych kolejno na XII i XIII wiek oraz unikatowa Płyta Orantów, datowana na 1175 r. i stanowiąca wspaniały przykład sztuki romańskiej. Prawdopodobnie przedstawia ona postać Henryka Sandomierskiego wraz z rodziną.Z piętnastowieczną Wiślicą związany jest Jan Długosz, kustosz miejscowej kolegiaty, fundator tzw. Domu Długosza – obecnie muzeum i dzwonnicy.

Jędrzejów - klasztor Cystersów – najstarsze opactwo cystersów w Polsce Opactwo jędrzejowskie jest najstarszym opactwem cysterskim na ziemiach polskich. Zostało ufundowane w 1140 r. przez Janika Jaksę, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i jego brata Klemensa. W latach 1217-1223 wiódł tu swoje życie zakonne bł. Wincenty Kadłubek, autor liczącego cztery księgi dzieła „Kronika polska”. Obecnie w barokowej kaplicy znajduje się ołtarz z relikwiarzem Błogosławionego, złożony w ozdobnej srebrnej trumience. Znajdują się tu także fragmenty dawnego romańskiego kościoła oraz muzeum historii cystersów w Polsce.  

W Jędrzejowie zwiedzimy także Muzeum Przypkowskich. Muzeum specjalizujące się głównie w prezentacji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych. Posiada jedną z najbogatszych kolekcji w Europie. Muzeum powstało w oparciu o prywatną kolekcję lekarza z Jędrzejowa Feliksa Przypkowskiego, który od 1895 gromadził zabytkowe zegary słoneczne, a także literaturę i inne materiały poświęcone gnomonice, następnie znacząco rozbudowaną przez jego syna Tadeusza Przypkowskiego. Zachowane lub odtworzone zostały tu także wnętrza pokojów z początku XX wieku, wyposażone w meble, dywany, obrazy i bibeloty z epoki, a także w zbiory ozdobnych mebli XVII i XVIII-wiecznych oraz w rokokowe obicia z kurdybanu. Muzeum mieści się w dwóch zabytkowych domach: byłej aptece z początku XVIII wieku i siedzibie Przypkowskich z 1906.

Zamek w Chęcinach – zamek królewski z przełomu XIII i XIV wieku, górujący nad miejscowością Chęciny, w województwie świętokrzyskim. Z jego baszt rozciągają się piękne widoki na okolicę Kielc. Za króla Władysława Łokietka był terytorialnym ośrodkiem władzy. Król przeniósł tu z Małogoszczy administrację rozległych posiadłości książęcych. W Chęcinach w XIV w. odbywały się zjazdy możnowładców i rycerstwa. Zamek odegrał ważną rolę jako miejsce koncentracji wojsk przed wojną z Krzyżakami. Zamek posiada trzy baszty w tym dwie widokowe oraz zachowane fragmenty murów i dawnej zamkowej zabudowy.

Kielce - Pałac Biskupów Krakowskich. Pałac Biskupi w Kielcach jest wspaniałym i najcenniejszym z zachowanych przykładem polskiej rezydencji z epoki Wazów. O jego randze świadczy zakwalifikowanie go do najwyższej klasy "0" w dawnej klasyfikacji zabytków. Został wzniesiony w latach 1637-1644 z inicjatywy biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Pomimo pewnych przekształceń pałac kielecki zachował pierwotną bryłę, dekorację elewacji oraz, co ważne, oryginalny wystrój większości wnętrz co czyni go szczególnie interesującym zabytkiem do zwiedzenia.

W drodze do Sandomierza zatrzymamy się na górach Świętokrzyskich gdzie oprócz gołoborzy czyli rumowisk skalnych zwiedzimy historyczny klasztor zwany klasztorem na Świętym Krzyżu lub na Łysej Górze, gdzie znajduje się sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Na terenie gór utworzono Świętokrzyski Park Narodowy, który w całości obejmuje Łysogóry. To najpiękniejszy, najczęściej i najchętniej odwiedzany przez turystów rejon. Na terenie Gór znajduje się historyczny klasztor zwany Świętym Krzyżem, gdzie przechowywane są relikwie Krzyża Świętego. Od niego pochodzi nazwa gór. Historia tego znanego klasztoru sięga początków Państwa Polskiego. Historyk Polski Jan Długosz stwierdza, że w 1006 r. na Świętym Krzyżu założony został klasztor benedyktyński. Świętokrzyski kościół i klasztor w swojej tysiącletniej historii był świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Znajduje się tu m.in. muzeum misyjne oraz krypta Jeremiego Wiśniowieckiego.

Opatów - Kolegiata św. Marcina, świątynia w stylu romańskim pochodząca z II poł. XII w., w 2006 r. obchodząca 800-lecie nadania statusu kolegiaty; znajduje się w niej szereg unikatowych zabytków, np. odlany z brązu Lament Opatowski, przedstawiający rozpacz 41 mieszkańców Opatowa po śmierci Krzysztofa Szydłowieckiego, obok nagrobka kanclerza znajduje się także nagrobek jego córki, a także płyty nagrobne dwóch jego synów. Ponadto na ścianach kolegiaty, znajdują się malowidła przedstawiające sceny słynnych bitew – odsiecz wiedeńską, Psie Pole i Grunwald. Cenne są również XVIII-wieczne ławki i stalle, a także organy, dzieło sztuki organowej.

Drugim przystankiem będzie miejscowość Ujazd gdzie znajduje się zamek Krzyżtopór. To monumentalna budowla, która co roku przyciąga tysiące turystów. Mury ogromnego zamku Ossolińskich nie przestają zachwycać mimo, że pozostają w ruinie. Zamek zbudowany został w 1 połowie XVII wieku przez wojewodę Krzysztofa Ossolińskiego. Był ogromnym zamkiem w stylu włoskim typu palazzo in fortezza. Otoczony jest fortyfikacjami bastionowymi i murami obronnymi, które sięgają nawet 15 m. wysokości . Była to największa budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu.

Przystankiem docelowym będzie Sandomierz. To historyczne, królewskie miasto położone na 7 wzgórzach nad Wisłą. Sandomierz to jedno z najważniejszych miast średniowiecza gdzie do dziś znajduje się  sporo cennych dla naszej historii zabytków. Zwiedzimy i zobaczymy tu Bramę Opatowską, Gotycki ratusz, zamek Kazimierzowski, Dom Jana Długosza mieszczący zbiory Muzeum Diecezjalnego, Katedrę p.w. NMP i bł. Wincentego Kadłubka, Kościół Św. Jakuba jeden z najstarszych kościołów ceglanych w Polsce w stylu romańskim, Collegium Gostomianum - jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce, spichlerz z XVII w. czy wąwóz Królowej Jadwigi (długość 500 m.). Sandomierz ze swą urokliwą starówką przyciąga corocznie tysiące turystów.